ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
หมวดหมู่
ล่าสุด
ทั้งหมด
Detail
[16 พ.ค. 2567] ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินการและสิ้นสุดการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
[10 พ.ค. 2567] ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานผลการดำเนินงานการกรณีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/วาตภัย
[11 เม.ย. 2567] ข่าวประชาสัมพันธ์
[04 เม.ย. 2567] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[13 ก.พ. 2567] โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY)
[23 ม.ค. 2567] รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2567
[22 ม.ค. 2567] EIT ประเมินหน่วยงาน
[03 ม.ค. 2567] ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ปี 2567
[23 พ.ย. 2566] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
[21 พ.ย. 2566] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[11 ต.ค. 2566] ประกาศรายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรม
[04 ต.ค. 2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.2566)
[30 ก.ย. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
[20 ก.ย. 2566] โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
[31 ส.ค. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
[31 ก.ค. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
[11 ก.ค. 2566] วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
[05 ก.ค. 2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
[30 มิ.ย. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
[26 มิ.ย. 2566] แผนพับการใช้น้ำอย่างประหยัด
[26 มิ.ย. 2566] สนามกีฬาในชุมชนเขตตำบลหว้านใหญ่
[31 พ.ค. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
[16 พ.ค. 2566] โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[30 เม.ย. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
[04 เม.ย. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
[04 เม.ย. 2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2
[23 มี.ค. 2566] ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
[21 มี.ค. 2566] ภ.ด.ส. 1 ปี 2566
[03 มี.ค. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[17 ก.พ. 2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[14 ก.พ. 2566] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขออนุญาติ ต่อใบอนุญาติ การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาติ การแจ้งยกเลิกกิจการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
[14 ก.พ. 2566] วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการอิเล็กทนอนิกส์ พ.ศ. 2566
[14 ก.พ. 2566] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ พ.ศ. 2566
[14 ก.พ. 2566] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
[13 ก.พ. 2566] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล 5
[03 ก.พ. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
[03 ก.พ. 2566] การแข่งขันฟุตซอลหว้านใหญ่ Super cup 2023
[26 ม.ค. 2566] ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[16 ม.ค. 2566] ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[13 ม.ค. 2566] ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
[04 ม.ค. 2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[04 ม.ค. 2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1
[27 ธ.ค. 2565] ลงพื้นที่มอบสิ่งของปีใหม่ให้กลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอบ้านใหญ่
[26 ธ.ค. 2565] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าดอนม่วง หมู่ที่ 7
[02 ธ.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[02 ธ.ค. 2565] แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
[22 พ.ย. 2565] ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
[17 พ.ย. 2565] ภ.ด.ส. 3 ปี 2565
[04 พ.ย. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[18 ต.ค. 2565] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
[06 ต.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
[04 ต.ค. 2565] ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
[21 ก.ย. 2565] ผลการแข่งกันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สนามหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประจำปี 2565 วันที่ 17-18 กันยายน 2565
[06 ก.ย. 2565] งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
[05 ก.ย. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
[08 ส.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
[05 ก.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
[04 ก.ค. 2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
[07 มิ.ย. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
[30 พ.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ 24-003 บ้านนาแพง-ถนนเฉลิมพระเกียรติ
[06 พ.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
[29 เม.ย. 2565] ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
[07 เม.ย. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ. 24-005 บ้านหนองผือ-บ้านโนนสว่าง
[31 มี.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ ๒
[17 มี.ค. 2565] ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 ต.หว้านใหญ่ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[07 มี.ค. 2565] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2
[03 มี.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
[05 ก.พ. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
[03 ก.พ. 2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[03 ก.พ. 2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[27 ม.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1
[13 ม.ค. 2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[05 ม.ค. 2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
[03 ธ.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
[12 พ.ย. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.3 ทต.)
[02 พ.ย. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
[12 ต.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4
[01 ต.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
[09 ก.ย. 2564] การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
[09 ก.ย. 2564] งานผลการประเมิน ITA ประจำงบประมาณ 2564
[18 ส.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (6 ส.ค. 2564)
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ริมโขง
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.4-8
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.1-8
[02 ส.ค. 2564] รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[01 ส.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขงบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑
[14 ก.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2564 (28 มิ.ย. 2564)
[14 ก.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2564 (15 มิ.ย. 2564)
[14 ก.ค. 2564] ภาพประชุมสภาฯ ครั้งแรก (7 มิ.ย. 2564)
[08 ก.ค. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓
[01 ก.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
[22 มิ.ย. 2564] ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๔-บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๘
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑-บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๘
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขงบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑
[09 มิ.ย. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
[01 มิ.ย. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
[07 พ.ค. 2564] สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
[23 เม.ย. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 4-8
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่1-หมู่8
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 1
[21 เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[19 เม.ย. 2564] TimeLine เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[09 เม.ย. 2564] COVID-19 Timeline หญิง อายุ 20 ปี อ.หว้านใหญ่
[31 มี.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
[30 มี.ค. 2564] ผลประกาศคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[26 มี.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[23 มี.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗
[04 มี.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗
[28 ก.พ. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
[25 ก.พ. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[17 ก.พ. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ
[06 ก.พ. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[05 ก.พ. 2564] ประกาศเลือกตั้งนายเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ตำบลหว้านใหญ่
[05 ก.พ. 2564] เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
[05 ก.พ. 2564] โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้นำเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[05 ก.พ. 2564] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[01 ก.พ. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.1)
[31 ม.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
[29 ม.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ
[23 ม.ค. 2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[13 ม.ค. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่6 บ้านหนองผือ
[09 ม.ค. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
[01 ม.ค. 2564] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2564] ภาษีป้าย
[01 ม.ค. 2564] ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[01 ม.ค. 2564] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
[30 ธ.ค. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
[29 ธ.ค. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[30 พ.ย. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
[23 พ.ย. 2563] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[23 พ.ย. 2563] ศึกษาดูงานโครงการอบรม การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
[06 พ.ย. 2563] โครงการบ้านพอเพียงชนบท เขตตำบลหว้านใหญ่ จำนวน 5 หลังครัวเรือน
[30 ต.ค. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
[19 ต.ค. 2563] พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[19 ต.ค. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[18 ต.ค. 2563] กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[18 ต.ค. 2563] งานประเพณีลอยกระทง 2563
[18 ต.ค. 2563] งานแข่งเรือประจำปี 2563
[15 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.1)
[04 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.3)
[01 ม.ค. 2563] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2563] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563