ประกาศ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่

               

                 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหว้านใหญ่

                 รายละเอียด

                      - ปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  1,999,000.00 บาท

17 มี.ค. 2565 14:04 0 183
Comment

แสดงความคิดเห็น