ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 

ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร   หมู่ที่ 6  บ้านหนองผือ 

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  



29 ม.ค. 2564 00:41 0 131
Comment

แสดงความคิดเห็น