ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ผลการแข่งกันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 
สนามหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 
ประจำปี 2565 วันที่ 17-18 กันยายน 2565 
    
     เรือยาวไม่เกิน 55 ฝีพาย 
ชนะเลิศ เทพสายฟ้า จ.มุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับ1 เรือนแพเมืองฟ้า สปป.ลาว
รองชนะเลิศอันดับ2 เทพมณีสายฟ้า จ.มุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับ3 พรหลวงพ่ออ็อด 1000 ล้าน จ.มุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับ4 พรพระสุนทร จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ5 เจ้าแม่คำไหล จ.ศรีสะเกษ

     เรือยาวไม่เกิน 35 ฝีพายประเภท ก.
ชนะเลิศ นางหลาวทอง สปป.ลาว
รองชนะเลิศอันดับ1 ยอดสะหวัน สปป.ลาว
รองชนะเลิศอันดับ2 เทพศักดิ์สิทธิ์ จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ3 น.ส.จันเพ็ญ สปป.ลาว

     เรือยาวไม่เกิน 35 ฝีพายประเภท ข.
ชนะเลิศ แม่คำแก้วสุริยา จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ1 น.ส.ฉวีวรรณ สปป.ลาว
รองชนะเลิศอันดับ2 พรหลวงตาจูม จ.มุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับ3 ต.แจ้งรุ่งเรืองนาวา จ.ร้อยเอ็ด


     ภาพบรรยากาศภายในงาน 

21 ก.ย. 2565 10:41 0 488
Comment

แสดงความคิดเห็น