ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll


กำหนดการโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี ๒๕๖๕


ชิงถ้วยประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

เวลา07.30น.   

     - ผู้เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญถ้วยประทานฯพร้อมกัน ณ หน้าที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่เวลา 08.00 .              

     - ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยประทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

     - ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยประทานฯ เคลื่อนขบวนพร้อมกันไปตามถนนริมโขง

เวลา08.30 

     - ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยประทานฯเคลื่อนออกจากหน้าที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ โดย เคลื่อนขบวนเข้าทางด้านทิศใต้มุ่งสู่บริเวณกองอำนวยการศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหว้านใหญ่

     -แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมกันที่กองอำนวยการเพื่อประกอบพิธีฯ

     - ขบวนอัญเชิญถ้วยประทานฯถึงบริเวณพิธีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯและเจ้าหน้าที่อัญเชิญถ้วยประทานฯ ตั้งแถวบริเวณหน้ากองอำนวยการ เพื่อประกอบพิธีฯ

     - พิธีอัญเชิญถ้วยประทานฯขึ้นประดิษฐานที่แท่นหน้าพระรูป(บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)คณะอัญเชิญถ้วยประทานฯ กลับเข้าประจำที่

เวลา09.00 น.   

     - ประธานในพิธี(ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) เดินทางถึงบริเวณพิธี

เวลา09.09 น.   

     - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หน้าศาลาขาวหมู่ 1 บ้านหว้านใหญ่

     -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือยาวอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี 2565

     -คณะกรรมการจัดการแข่งขันตั้งแถวบริเวณหน้าเวที

     - พิธีกรในพิธีเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยธูป เทียนแพ และประจำแท่นประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานขณะเดียวกันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวที

     -พิธีกรเชิญนายอำเภอหว้านใหญ่กล่าวต้อนรับ

     -พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(ร้อยตำรวจตรีทรงพล  เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่)กล่าวรายงาน

     - ประธานในพิธี (นายเฉลิมพลมั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) กล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

     -ประธานในพิธีตีฆ้อง 3 ครั้ง ขบวนพาเหรดเรือ (ตีช้างน้ำนอง)  

เวลา10.00 น.เป็นต้นไป                   

     -เริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณีรุ่นชายกลาง ชายใหญ่ รอบคัดเลือก         

 

วันที่  18 กันยายน  2565

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป        

     -เริ่มการแข่งขันเรือยาวรุ่นชายกลาง และรุ่นชายใหญ่ (รอบรองฯและรอบตัดสิน)

เวลา16.30 น.                     

     -  พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕65

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

          2. การแต่งกาย

              - ผู้อัญเชิญถ้วยประทานฯแต่งกายด้วยชุดปกติขาว สวมหมวก

              - คณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมพิธี ชุดสุภาพ

06 ก.ย. 2565 14:44 0 517
Comment

แสดงความคิดเห็น