ศูนย์ปฏิบัตการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

Timeline ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จ.สมุทรสาคร
เพศหญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

09 เม.ย. 2564 14:00 0 305
ภาพที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลหว้านใหญ่
เทศบาลหว้านใหญ่
Comment

แสดงความคิดเห็น