ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150
หมายเลขโทรศัพท์  042-049929
หมายเลขโทรสาร FAX 042-049928
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]

ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 21 เม.ย. 2564