ประกาศประกวดราคาจ้าง  

                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7  ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  เทศบาลตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  26 มี.ค. 2564 00:59 0 366
Comment

แสดงความคิดเห็น