ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2564 00:57 0 321
Comment

แสดงความคิดเห็น