ประกาศประกวดราคาจ้าง  

            โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือหมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐  เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร  04 มี.ค. 2564 00:54 0 327
Comment

แสดงความคิดเห็น