ประกาศราคากลาง  

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7  ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร  ยาว  500 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  เทศบาลตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  25 ก.พ. 2564 00:51 0 416
Comment

แสดงความคิดเห็น