ประกาศราคากลาง 


                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง ๕เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร  06 ก.พ. 2564 00:44 0 180
Comment

แสดงความคิดเห็น