ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

เลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

    ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)  


09 ม.ค. 2564 00:28 0 184
Comment

แสดงความคิดเห็น