ประกาศ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่

               

                 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 รายละเอียด

                      - เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขงบ้านหว้านใหญ่ งบประมาณโครงการ 1,184,000.00 บาท

                      - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย-บ้านดอนม่วง งบประมาณโครงการ 1,018,000.00 บาท

                      - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมห.ถ 24-004 บ้านหนองผือ-บ้านดอนม่วง งบประมาณโครงการ 1,273,000.00

                      - เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่หมู่ 4 - บ้านหนองแสง งบประมาณโครงการ 1,694,000.00 บาทไฟล์แนบ

ประกาศแผน

29 ธ.ค. 2563 00:24 0 148
Comment

แสดงความคิดเห็น