ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า

เช้าวันที่  27  มิถุนายน  25261 นำโดย ร้อยตำรวจตรี ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ฯ พ่อแม่พี่น้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอ อ่านต่อ …

พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่  

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ดำเนินการโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ดำเนินการโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ ได้มอบหมายให้นายวิทยา เมืองโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ ในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี อ่านต่อ …