แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

 

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

………………………………………………………………

 

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เข้ามาประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กับเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ตามที่อยู่ลิงค์ URL ดังนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/zmul4z หรือ ทางระบบ QR Code  ดังนี้ ( เข้าแอปพริเคชั่นไลน์ App. Line แล้วสแกนรูป QR Code)

  1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดยท่านที่เข้าระบบการประเมินจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้ ขอแจ้งระยะเวลาที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT จะเข้ามาดำเนินการประเมินในระบบให้แล้วเสร็จได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *