ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งโมเด็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา