ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการสูบน้ำประปาบาดาลบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา