ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำร อ่านต่อ …

 ไปวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้า อ่านต่อ …

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2453 วันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ร่วมกับอำเภอหว้านใหญ อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับใช้ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไ อ่านต่อ …