ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเป็นจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าป่าช้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน อ่านต่อ …