ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศักยภาพทางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวของอำเภอหว้านใหญ่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

     วันนี้ 15 ส.ค. เวลา 14.30 น. ท่านรอ อ่านต่อ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเป็นจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าป่าช้าบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน อ่านต่อ …